Thông tin truyện

Lão đại đều yêu ta

Lão đại đều yêu ta

 Thể loại:

Tiên Hiệp

 Tình trạng:

44 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Hán Việt: Đại lão đô ái ngã.
Cô chỉ muốn tìm được đại lão, sau đó tiếp cận, rồi sau đó cho uống thuốc, rồi sau đó….
Khương Nhuế còn chưa nghĩ tới sau đó, đã bị lão đại xoa tay hầm hè đòi ăn cô, lão đại muốn ăn cô, ăn cô, ăn…ăn…
– Lão đại thứ nhất: (80 binh ca) em gái không muốn gả cho người tham gia quân ngũ, người trong nhà để chị gái gả thay.
– Lão đại thứ hai: (cấm dục ảnh đế) Chấn kinh! Cấm dục ảnh đế điên đảo dân chúng, biệt thự cao cấp tàng kiều tuyến mười tám… Chẹp tuyến mười tám cũng không phải là áo rồng tiểu nữ tinh!
– Lão đại thứ ba: Còn tiếp.
Vai chính: Khương Nhuế.
Vai phụ: Các lão đại…Editor: Bắc Chỉ.

 


Bình luận