Cô vợ cá tính của Ôn thiếu

Chương 22Tác giả: Già Đầu Vẫn Ế

Lam Lam nghĩ thôi đã tức muốn điên lên rồi, Ôn Đình Mặc đâu có rảnh rỗi tới mức đi uống rượu với San San như vậy chứ, tên vậy mà tự nhận mình là Ôn Đình Mặc mà không biết ngượng mồm, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó…

San San mặc dù rất thông minh nhưng mà chỉ số thông minh chỉ dùng trong công việc, còn về chuyện yêu đương thì hoàn toàn là cón ố 0 tròn trĩnh

” Nào anh ta kiếm cậu cứ gọi cho tớ, nhất định tớ sẽ dùng karatedo đánh anh ta một trận vì dám quấy rối cậu…”

Lam Lam cười cười trước mặt Cẩm San nhưng trong long vô cùng tức giận, dám lừa gạt San San của cô sao, không dễ vậy đâu

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.