Thông tin truyện

Anh ấy thả siêu nhiều thính

Anh ấy thả siêu nhiều thính

 Thể loại:

Ngôn Tình

 Tình trạng:

35 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được “giải thoát”, nhổ trễ thì phải “thoả hiệp”
Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái “răng khôn”, vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được.
“Răng khôn” này tên là Tần Cần

 


Bình luận